Obrazek

INFORMACJE DLA RODZICÓW

INFORMACJA O UBEZPIECZENIU UCZNIÓW

KONTAKT DO PRACOWNIKÓW SZKOŁY

Informacja o pracy Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Chełmie

INFORMACJA DLA RODZICÓW - bezpieczne korzystanie z komputera

Zarządzenie w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Oddziale przedszkolnym z dnia 6 maja 2020 r.

WAŻNE INFORMACJE

Zasady funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Stołpiu w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce.

Zasady zwrotu podręczników

Zarządzenie 1

Zarządzenie 1

Zasady dotyczące organizacji zajęć opiekuńczo – wychowawczych w oddziałach przedszkolnych

Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY

Wytyczne GIS z 19 listopada 2020 r.

Wytyczne_MEiN_MZ_i_GIS_wrzesień_2021

PYTANIA RODZICÓW - konferencja 22 .09.2021

PYTANIA RODZICÓW DO LUBELSKIEGO KURATORA OŚWIATY